Unang Republika ng Pilipinas , ang malayang ensiklopedya

Fascism ang tawag sa Ideolohiyang pinairal ni Benito Mussolini sa Italy. Humiwalay ang Germay sa League of Nations. Lumaganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa halos lahat ng lupalop ng daigdig. Idinagdag ni Adolf Hitler sa mga alemanyang Nazi ang mga bahagi ng Awstriya at Sudetenland isang lugar na pinamumugaran ng Tseka. Nakipagsunduan din siya sa pinuno ng Unyong Sobyet na si Joseph Stalin para magdeklara ng digmaan sa bawat isa. Ang Dinamarka,Noruwega, Belhika, Olanda at Pransiya ay mabilis na napabagsak ng blitzkrieg habang dumadanas ng maliliit ng mga kawalan sa tauhan at materyales. Gusto ni Hitler na wasakin muna ang hukbong panghimpapawid ng Britanya bago sakupin ang bansa noong 12 Agosto ,binomba ng Alemanya ang katiogang baybayin ng Inglatera, pinagsamasama ni Prime Minister Winston Churchill ang kanyang hukbo para lumaban. Ayon sa mga mananaysay at mga iskolar , ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Hitler. Gusto rin niyang pabagsakin ang komunismo at talunin ang kanyang pinakamapangyarihang karibal na si Joseph Stalin. Umaabot sa apat na milyong sundalo ang pinasugod ni Hitler sa Rusya.

Ika

Sulat para sa aming mga mambabasa: Sa harap ng mga atake ng mga kaaway sa uri mula sa labas at loob, mas lumalaki ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga komunistang elemento at organisasyon laban sa mga atakeng ito. Internasyonalismo Mayo 17, Sulat para sa aming mga mambabasa:

Dahil sa labis na pang-aalipin at pang-aalispusta at masidhing diskriminasyon ng mga Kastila sa mga Pilipino; nagsilunsad ng mga kilusan ang iilang Pilipinong hindi na sumasang-ayon sa pamamalakad ng mga prayle at pamahalaang Kastila. Nagsisulat ang mga Pilipino sa panahong ito ng mga panitikang nagrerebolusyon.

Birheng nakasuot ng Divina Pastora Kabanata 6: Basilio Madilim ang gabi at si Basilio ay patuloy na naglalakad tungo sa kadiliman, makalipas ang kalahating oras sumapit siya sa isang batis kung saan may nakatindig na tila punso sa kabilang pampang nito at isang maitim at walang hugis na bunton na mistulang isang bundok sa kadiliman. Tumawid si Basilio tungo rito sapagkat sa tabi ng gumuhong pader ay ang isang puntod na sadyang banal para kay Basilio —ang puntod ng kanyang ina.

Sugatan at iika-ika itong nakarating sa pook na ito sa paghahabulan nila. Hibang at tigib sa takot, dito ito binawian ng buhay at may dumating na lalaking nag-utos na lamang kay Basilio na kumuha ng mga panggatong. Sumunod siya at nagbalik, at nakita niya na may isa pang di kilalang lalaki na nasa tabi ng bangkay ng nauna. Tinulungan siya nitong magparikit ng apoy na pagsusunugan nila ng bangkay ng di kilalang lalaking namatay, at humukay sa libingan ng kanyang ina.

Matapos ay inabutan siya ng salapi at inutusang tumakas. Nilisan niya ang lugar na ito at nagtungong Maynila upang magpaalipin sa mga mayayaman upang sabay nito ay makapag-aral. Nakipagsapalaran siya sa pagpunta hindi alintana ang gutom. Dumating siya sa Maynila na nanlilimahid at may sakit—nagbahay bahay siya upang ialok ang kanyng paglilingkod ngunit walang tumatanggap sa kaniya dahil nga naman isa itong paslit na probinsyanong may sakit na wala man lang alam ni isang salitang Espanyol.

Nawalan siya ng pag-asa at ilang ulit siyang natuksong magpasagasa na lang sa mga karwaheng dumadaan. Isang araw, nakita niya ang karwahe nina Kapitan Tiago at Tiya Isabel at dahil sa malungkot si Kapitan Tiago sa pagkakapasok ni Maria Clara sa Beateryo, tinanggap siya bilang utusan, walang upa ngunit makapag-aaral siya kailanman niya gustuhin sa San Juan de Letran.

Pagtanaw at Pag

Ang pagtatatag ng Republika ng Pilipinas ang naging pinakamahalagang pangyayari sa rebolusyon ng mga Pilipino laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas Ang pananakop ng mga Amerikano ay isang pagbabalat-kayo, na sa umpisa ay nagkukunwaring mga tagapagligtas ng kalayaan ng Pilipinas, ngunit sa bandang huli ay unti-unting nagtanggal ng maskara.

Nemesio Prudente, ang paghahari at pananakop ng mga imperyalistang Amerikano sa Pilipinas, ay nahahati sa dalawang panahon o yugto:

Mga Uri ng Pamahalaan Araling Panlipunan – Grade Five Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Isa itong malawakang digmaan na tumagal nang mahigit sa dalawang taon. Dahil sa mga makabagong armas at kasanayan sa pakikihamok ng mga sundalong Amerikano, madaling nagapi ang mga rebolusyunaryo. Nakubkob at napasailalim ang Pilipinas mananakop: Sa ilalim ng patakarang Benebolenteng ibang patakaran ang pinagtibay ng Pamahalaang Amerikanoupang hadlangan ang Nasyonalismong Pilipino. Nagdulot ng maraming pagbabago ang mga patakarang ipinatupad ng bagong pamahalaang Amerikano sa lipunang Pilipino.

May mga Pilipinong nasiyahan, ngunit hindi lahat ng mga Pilipino ay natuwa sa pamamaraan ng pananakop ng mga Amerikano. Nagkaroon din ng mga Kilusang Mesianiko na lumaban sa kanilang mga pamamalakad. Ang lahat ng iyanay liliwanagin sa moyul na ito. Marahil ay handang handa ka na. May anim na aralin sa modyul na ito: Ang Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino Aralin 3.

Pilipinisasyon Tungo sa Pamahalaang Nagsasarili Aralin 4.

ANG KAPAYAPAAN: ANG KASAYSAYAN (ANG ISLAM SA PILIPINAS)

Ang nasabing resolusyon ay nilagdaan nina Aquilino Q. Puta-putaki umano ang pag-unlad, at nakikinabang lamang ang ilang malapit sa administrasyon. Ang ganitong kalagayan ay nagsilang ng malawakang kahirapan at armadong pag-aaklas sa buong bansa. Upang malutas ito, iminumungkahi ang pagtatatag ng labing-isang estado bukod sa Metro Manila. Binanggit din sa resolusyon na may tatlong paraan para enmiyendahan ang Saligang Batas ng

Nauunawaan ng Pamahalaang Lungsod ang iba’t ibang concerns ng mga negosyante kung kaya’t sa halip na sa IKA ng buwan ng Enero, ay sa ika ng Pebrero ang itinakdang bagong huling araw ng pagbabayad nang walang pataw na penalty and surcharges sa mga magrerenew ng business permit.

Malakas ang kaniyang loob subalit nilarawang baguhan sapagkat naniwalang tatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad ang mga hangarin ng Estados Unidos hinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuan ang isang pag-aaklas mula hanggang Sa mga huling panahon ng kaniyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas. Siya rin ang pinakabatang pangulo ng Pilipinas. Bilang bata, nakatanggap siya ng edukasyon mula sa isa niyang lola at maya-mayang nag-aral ng elementarya sa paaralang elementarya ng Cavite el Viejo noong Hinawakan ang posisyon na ito ng 8 taon.

Noong , sumali siya sa Katipunan o ang K. Ngunit sa simula ay hindi sumali ang sangay ni Aguinaldo dahil sa kakulangan ng armas, na isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Bonifacio sa Pinaglabanan. Habang napilitan sina Bonifacio na gumamit ng gerilya para makilaban, nanalo sina Aguinaldo sa iba’t ibang laban na nakapagtaboy ng mga Espanyol ng panandalian. Si Heneral Edilberto Evangelista, inhinyerong sibil, rebolusyonaryo, at tagatayo ng trintsera, ay namatay sa labanang ito.

Ngunit, lalong nagkaroon ng malaking agwat ang dalawang kampo sa Katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Dahil dito, napilitan si Bonifacio na mamagitan sa dalawang kampo.

Ang mga paring Pilipino sa kasaysayan ng Inang bayan / sinulat ni Martin F. Venago.

CRUZ Sa bawat bayan sa buong kapuluan ng Pilipinas ay may kani-kanyang sariling wika, likas na kayamanan at kaugalian na tuwirang ginaganap sa takdang panahon o pagdiriwang. Ang bayan ng Cainta ay may isang kaugalian na naging katutubo sa katagalan ng panahon atpatuloy sa pag-unlad hanggang sa mapabantog sa larangan ng sining. Ang katutubong kulturang ito ay tinawag na Senakulo.

Ang Senakulo ay isang tagpo, senario o isang bulwagan sa bahay ni Marcos, kung saan naganap ang Huling Hapunan, na bahagi sa Mahal na Pasyon ng buhay ng Panginoong Hesus, na sa paniniwalang Katoliko, ay isang saakramento na itinatag ng Panginoon na paulit-ulit na nagaganap sa Banal na Eukaristiya na syang buod ng ating pananampalataya. Kung paano nagkaroon ng katutubong Kulturang Senakulo sa Cainta ay isang kasaysayang balot ng hiwaga na nagtatago sa isang munting krus sa daanang Catalino C.

Pero dahil sa isang lindol, nasira ang dating palasyong tirahan ng gobernador-heneral sa loob ng Intramuros. Kaya’t simula noong , ang Malakanyang ang naging tirahan ng mga naging pinuno ng gobyerno sa Pilipinas. Iba’t ibang pagbabago ang nadagdag sa dating bahay-na-bato sa pana-panahon.

Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong mga makasalanan pa tayo. Tinitindigan ng Simbahang Katoliko na ang kanilang pinagmulan ay ang kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat ni Hesus sa langit noong humigit kumulang 30 A. Ipinroklama ng Simbahang Katoliko na ito ang iglesyang kinamatayan ni Hesu Kristo at ang iglesyang itinatag ng mga apostol.

Ito ba ang tunay na pinagmulan ng Simbahang Katoliko? Sa kabaliktaran, kahit ang simpleng pagbabasa ng Bagong Tipan ay magpapakita na hindi nagumpisa ang Simbahang Katoliko sa mga katuruan ni Hesus, o ng mga apostol. Sa Bagong Tipan, walang banggit ni minsan tungkol sa Papa, pagsamba o pagpaparangal kay Maria maging ang banal na paglilihi kay Maria, ang walang hanggang pagka birhen ni Maria, pagakyat ni Maria sa langit, o ang pagiging tagapamagitan ni Maria sa mga tao kay Hesus at sa Diyos.

Wala ring binanggit ang Bagong Tipan tungkol sa pananalangin sa mga santo, pagpapasa ng pagka-apostol, mga ordinansa sa Simbahang Katoliko na nagsisilbing mga sakramento gaya ng pagbibinyag ng sanggol, pagkukumpisal sa pari, purgatoryo at limbo, o ang magkapantay na awtoridad ng tradisyon at ng Bibliya. Kung hindi nanggaling ang Simbahang Katoliko sa katuruan ng Panginoong Hesu Kristo at ng mga apostol, gaya ng makikita sa Bagong Tipan, ano ang tunay na pinagmulan ng Simbahang Katoliko?

Sa unang dalawandaan at walumpung taon ng kasaysayan ng Kristiyanismo, ipinagbawal ng imperyong Romano ang Kristiyanismo at mahigpit na pinagusig ang mga Kristiyano. Ang kalagayang ito ay nagbago ng maging “Kristiyano” ang isang emperador ng Roma na nagngangalang Constantino.

Hayzkul Lyf: Kasaysayan ng MiMaRoPa at mga lalawigan / probinsya

Arthasastra Asoka -Si asoka ang nagdala sa Imperyong Mauryan sa tugatog ng kadakilaan. Ang angkan ng Gupta ay nagmula sa Magadha o silangang Uttar Pradesh. Hindi naglaon, ang angkang ito ay pinamunuan ni Chandra Gupta I, ang maging makapangyarihan bunga ng kanyang pagpapakasal sa anak ng isang maharlika at maimpluwensyang pamilya ng kahariang Magadha. At pagkatapos ng kasal ay siya ay tinuring ” Dakilang Hari ng mga Hari “.

Ang panahon ng mga Gupta ay tinaguriang ” Ginintuang Panahon ng Hinduism”. Chandra Gupta II Kalidasa Mga Magaganang lugar sa India Rail way statioin- Ito ay namamalagi sa tabi ng kasalukuyang punong-himpilan ng Southern Railway, pati na rin ang Ripon Building, at ay isa sa mga pinakamahalagang hubs railway sa South India Karela- isang kadena ng maalat-alat lagoons at lawa na nakahiga sa kahilera sa Arabian Sea coast kilala bilang ang Malabar Coast ng Kerala estado sa katimugang India.

Ang Lungsod ng Cavite ay isa sa tatlong lungsod sa lalawigan ng Cavite. Ang Lungsod Cavite ay ang kabisera ng Lalawigan ng Cavite bago ito ilipat sa Lungsod ng Trece Martires noong Ang makasaysayang isla ng Corregidor at ang ibang batuhan at pulo sa bunganga ng Look Maynila ay napasasailalim sa pamumunong lokal ng Lungsod.

Ang mapa na ginawa ng mga tao tulad mo! Pasig City ay isa sa mga lungsod at bayan na bumubuo sa Kalakhang Maynila sa Pilipinas. Ito ang dating kabisera ng lalawigan ng Rizal mabuo ang Kalakhang Maynila. Matatagpuan sa silangang hangganan ng Kalakhang Maynila, ang Pasig ay napapaligiran sa kanluran ng Lungsod ng Quezon at Lungsod ng Mandaluyong; sa hilaga ng Lungsod ng Marikina; sa timog ng [[Lungsod ng Makati], bayan ng Pateros, at Lungsod ng Taguig; at sa silangan ng Lungsod ng Antipolo, bayan ng Cainta at Taytay ng lalawigan ng Rizal.

Ang Pasig ay isang lungsod panirahan at pang-industriya subalit unti-unti na itong nagiging isang lumalagong komersyal na lugar. Dahil nga dating kabisera ng Rizal, ang dating pamahalaang lalawigan ng Rizal ay makikita rito, sa dulo ng Shaw Boulevard.

Downsizing